Ada Coop d.o.o.

Preduzeće Ada Coop d.o.o. iz Novog Sada započelo je svoj rad 2007. godine.

Ono što nas definitivno izdvaja i predstavlja konkurentsku prednost jeste predanost naših zaposlenih, iskustvo i moderna tehnologija što nam omogućava da stvaramo proizvode vrhunskog kvaliteta.

Nastojaćemo da osluškujemo naše potrošače, pratimo njihovu percepciju na vreme primećujemo promene u njihovim potrebama i istim se prilagođavamo uvek garantujući vrhunski kvalitet, kroz stalno unapređivanje i primenu sistema kvaliteta po standardima.

Reference