Odgovorna osoba za sadržinu sajta:

Slobodan Matić pr.
Ada Coop d.o.o.
Bulevar oslobođenja 38
21000 Novi Sad
Mobilni: +381 63 518 791
Fiksni: +381 21 531 957
E-mail: ada.coop@mts.rs
Web: www.ada-coop-novisad.rs

Dizajn, programiranje i SEO:
Web Systems NZS d.o.o.
Rumska 5, 22211 Veliki Radinci
info@web-systems.rs
www.web-systems.rs
PIB: 109640211
MB: 21215619